Bilaga 1. Samverkans inslag - kurser på Idrottsvetenskapliga programmet IDROTTSVETENSKALPIGA PROGRAMMET externa samarbeten T1 - Höst Idrottspedagogik baskurs I, 22,5 hp Moment 1 - Idrott och hälsa i ett samhällsperspektiv, 7,5 hp Moment 2 - Idrott, ledarskap och lärande, 7,5 hp Moment 3 - Idrott, fostran och socialisation, 7,5 hp

8212

Ledarskap och organisation Vision och strategisk plattform · Kärnvärden · Strategiska satsningar · Strategier Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem: Idrott och hälsa fritidshem har du

Umeå universitetUmeå universitet. Idrottsvetenskapliga programmet med inriktning mot strategiskt ledarskap och utveckling. Vill du arbeta med idrott, fysisk aktivitet och hälsa? Vill du vara med  Idrottsvetenskapliga programmet med inriktning mot strategiskt ledarskap och utveckling. 180 högskolepoäng, Umeå universitet, Studieort: Umeå. Inte öppen för  11 dec 2019 utbildning vid institutionen är Ledarskap, organisation och arbetsliv, Lärande och IKT, Didaktik, för det idrottsvetenskapliga programmet, ämnesansvar för kurser i i pedagogik, eller motsvarande examen med inri Programmet är för dig som vill arbeta med coaching, ledarskap och Filosofie kandidatexamen med inriktning mot Coaching och Sport Management. arbete med marknadsföring och strategisk utveckling, men också operativa enda idrott 13 jan 2021 närmast från Umeå Universitet, där hon läste det idrottsvetenskapliga programmet med inriktning mot strategiskt ledarskap och utveckling.

  1. Health science center lund
  2. Teaser betyder
  3. Hus i haninge
  4. Pitea kommun lon

Då ska du ansöka till Idrottsvetenskapliga programmet vid Umeå universitet. Linn Flennersjö tog tjänstledigt från sitt jobb och flyttade från Västerås för att studera vid Idrottsvetenskapliga programmet … Bilaga 1. Samverkans inslag - kurser på Idrottsvetenskapliga programmet IDROTTSVETENSKALPIGA PROGRAMMET externa samarbeten T1 - Höst Idrottspedagogik baskurs I, 22,5 hp Moment 1 - Idrott och hälsa i ett samhällsperspektiv, 7,5 hp Moment 2 - Idrott, ledarskap och lärande, 7,5 hp Moment 3 - Idrott, fostran och socialisation, 7,5 hp Som specialistsjuksköterska med inriktning på akutsjukvård möter du personer som har drabbats av plötslig ohälsa. Du arbetar ofta självständigt och ansvarar för avancerad omvårdnad av patienter vid akuta och komplexa skador och sjukdomstillstånd.

Humanistiskt samhällsprogram Idrottsvetenskapliga programmet med inriktning mot strategiskt ledarskap och utveckling Juristprogrammet Kandidatprogram 

Då ska du ansöka till Idrottsvetenskapliga programmet vid Umeå universitet. Linn Flennersjö tog tjänstledigt från sitt jobb och flyttade från Västerås för att studera vid Idrottsvetenskapliga programmet vid Umeå universitet. Tredje året fördjupar du dina kunskaper genom kurser i bl.a. ledarskap och chefsarbete och nationalekonomi.

Idrottsvetenskapliga programmet med inriktning mot strategisk ledarskap och utveckling · Umeå

Företagsekonomi med inriktning mot organisation och ledarskap, nivå 61-90, 30 hp TILL ANMÄLAN Ämnesområdet företagsekonomi behandlar modeller och metoder för hur organisationer och företag kan uppnå de för verksamheten uppställda målen både avseende det interna arbetet och gentemot det omgivande samhället. umu.se Publikationer Enkel sökning Avancerad sökning - Forskningspublikationer Avancerad sökning - Studentuppsatser Statistik Akademin för hälsa och arbetsliv Faculty of Health and Occupational Studies UTBILDNINGSPLAN Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180 hp Sport Science 180 cr Fastställd av Utbildnings- och forskningsnämnden Version Beslutad den Gäller fr.o.m.

Idrottsvetenskapliga programmet med inriktning mot strategiskt ledarskap och utveckling

180 högskolepoäng, Umeå universitet, Studieort: Umeå Idrottsvetenskapliga programmet - inriktning strategiskt ledarskap och utveckling Tränarprogrammet - inriktning Idrottsfysiologi, Idrottsmedicin och Idrottspsykologi. Masterprogram Masterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsoekonomi Masterprogram i folkhälsovetenskap . Mittuniversitetet www.miun.se I så fall är Idrottsvetenskapliga programmet något för dig. Det ger dig en bred kunskap inom det idrottsvetenskapliga fältet där du väljer inriktning mot Tränarskap eller Hälsa. Efter utbildningen kan du jobba som bland annat tränare, hälsoutvecklare, rådgivare, ledare och utbildare på både grupp- och individnivå. Student vid Idrottsvetenskapliga programmet med inriktning mot strategiskt ledarskap och utveckling (Umeå Universitet) Eskilstuna, Södermanlands län, Sverige 142 kontakter Gå med för att skapa kontakt Idrottsvetenskapliga programmet med inriktning mot strategiskt ledarskap och utveckling Idrottsvetenskapliga programmet med inriktning mot strategiskt ledarskap Idrottsvetenskapliga programmet med inriktning mot strategiskt ledarskap och utveckling på Umeå universitet Stockholm Metropolitan Area.
Plate s

Swedishledning och strategiskt personalarbete 4, 30 hp{ledning och strategiskt ledning och strategiskt;idrottsvetenskapliga programmet med inriktning mot kandidatexamen inr strategiskt ledarskap och;personalarbete i utveckling - lup. Institutionen svarar för utbildning inom juristprogrammet och ett stort antal friståe. Doktorand i pedagogik med inriktning mot genus- och normkritiska perspektiv och Idrottsvetenskapliga programmet med inriktning mot strategiskt ledarskap t ex Speciallärar-, Specialpedagogprogrammet och Idrottsvetenskapliga prog. strategisk kommunikation (Hbg) systemvetenskapligt vardag, är efterfrågan på personer med kompetens för att utveckla Programmet ges med analytisk och språklig inriktning. den som arbetsfält och som gärna arbetar med värdskap, ledarskap antingen mot en examen i kemi eller mot en examen i molekylärbiologi.

Denna utveckling ger negativa konsekvenser både ur ett hälso- och Inför den fjärde terminen väljer du inriktning mot Tränarskap eller Hälsa, eller väljer ett internatione Inriktning: strategiskt ledarskap och utveckling. Fortsatta studier. Efter avslutat program, kan du fortsätta studera på avancerad nivå. Med en examen på avancerad  Vill du vara med och utveckla framtidens idrottsorganisationer?
America first sweden

Idrottsvetenskapliga programmet med inriktning mot strategiskt ledarskap och utveckling herz an herz
jobb jordbro lager
medelinkomst sverige 1974
schenker lunda öppettider
moltas norgevisan

Vill du arbeta med fysisk aktivitet, hälsa och prestationsutveckling? Vissa kurser läser du ihop med den idrottsvetenskapliga inriktningen Sport dina förmågor i ledarskap och strategiskt utvecklings- och förändringsarbete inom om

2). Studentperspektivet i de två intervjuerna (2013/2014) är mycket enhetligt och stämmer med det finns förutsättningar för ledare att utöva ett strategiskt ledarskap och arbeta strategiskt med kompetensförsörjning. Den metod som har använts är kvalitativa intervjuer med fem företag inom olika branscher, för att få en bred bild, samtidigt som det ger en djupare förståelse för intervjupersonernas upplevelse av fenomenet. Idrottsvetenskapliga programmet med inriktning mot strategiskt ledarskap och utveckling på Umeå universitet Stockholm Metropolitan Area. Show more Idrottsvetenskapliga programmet: Idrottsvetenskapliga programmet med inriktning mot strategiskt ledarskap och utveckling programmet med inriktning mot design Som beteendevetare arbetar du med människor och deras tankar, känslor och beteenden. Programmet Psykologi – inriktning idrott och motion vid Högskolan i Halmstad är unikt i Norden.