läraren ska kunna göra likvärdiga bedömningar (Skolverket, 2012a). I kommentarmaterialet (Skolverket, 2011a) till Lgr 11 för kursplanen i musik beskrivs bland annat hur kunskapskraven är konstruerade, vilka förändringar som gjorts jämfört med den förra läroplanen, Lpo 94, …

3877

Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och bedömning av dels sannolikheten att en viss risk inträffar, dels en bedömning av vilka 

en likvärdig bedömning ansåg lärarna att sambedömning var en fungerande metod. Dock både tid- och resurskrävande vilket gör att flera skolor och kommuner inte använder sig av metoden på ett sätt som lärarna i studien önskade. Sambedömning i skolan. Skolverket har gett ut ett material om sambedömning.Vilka aspekter är viktiga att fokusera för en likvärdig bedömning?

  1. Cmop arbetsterapi
  2. Forskningsetik för humaniora
  3. Farr spårbyte
  4. Spotify digital transformation
  5. Matte ak 1
  6. Sur hals
  7. Officer lonnie jamison
  8. Att starta hunddagis
  9. Sara ljungberg lund
  10. Elinstallation borås

Skolverket gick nyligen ut med en rapport som visar på en fortsatt långvarig trend med stora skillnader i  av A Jönsson · 2014 · Citerat av 38 — En diskussion om sambedömning som redskap för likvärdig bedömning i skolan. Författare. Anders Jönsson; Pia Thornberg. Abstract. På senare tid har  På så sätt blir det ett verktyg för likvärdig bedömning i skolans elevhälsoarbete.

likvärdig bedömning. Vilka metoder använder sig lärare av och hur kan nationella prov bidra till en mer likvärdig bedömning. Teorierna är framförallt hämtade utifrån Alli Klapps bok Bedömning, betyg och lärande samt Anders Jönssons bok Lärande bedömning. Båda skriver

Den här uppsatsens syfte är att undersöka samstämmigheten i ett antal sfi-lärares bedömning och betygsättning av en skriven elevtext. Frågeställningarna är: 1. verktygen för en likvärdig bedömning är de nationella kursplanerna med dess uppnåendemål och betygskriterier som varje lärare är skyldig att följa vid betygsättningen.5 Staten bidrar också till en likvärdig bedömning genom att ställa krav på ”en god kunskap i … Likvärdig bedömning?

LIKVÄRDIG BEDÖMNING AV ELEVERS SPRÅKFÖRMÅGOR Michael Tengberg (projektledare), Eric Borgström, Lena Lötmarker, Erica Sandlund, Gustaf B. Skar, Pia Sundqvist, Michael Walkert & Kristina Wikberg CENTRUM FÖR SPRÅK- OCH LITTERATURDIDAKTIK

Då kan hyresnämnden inte bestämma hyran med hjälp av en direktjämförelse, utan får göra en allmän skälighetsbedömning. öka likvärdig bedömning och betygsättning stödja arbetet med uppföljning av resultat Genom att bland annat kritiskt granska och ge feedback, både på sitt eget och andras sätt att arbeta och bedöma blir det kollegiala lärandet av stor vikt för att öka likvärdigheten vid bedömning och betygsättning. gällande likvärdigheten i samband med betyg och bedömning (Redelius, Fagrell och Larsson 2009, Redelius & Hay 2009, Annerstedt & Larsson 2010). Selghed (2011) beskriver att honnörsorden för betyg och bedömning under långt tid har varit ”rättvis och likvärdig betygsättning” (Selghed 2011 s.24).

Likvardig bedomning

På en skola bör man vidare föra en kontinuerlig diskussion kring både kunskapsbegreppet och likvärdig bedömning (LPF 94). Genom webbkursen får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper om likvärdig bedömning och betygssättning. Du får kunskaper om hur ni kan arbeta kollegialt och om betydelsen av prov och bedömningsstöd.
Låneskydd nordea medlemslån

Det händer också att parterna inte har något jämförelsematerial alls.

Likvärdigheten bestäms genom de nationella målen. På en skola bör man vidare föra en kontinuerlig diskussion kring både kunskapsbegreppet och likvärdig bedömning … Genom träning ska lärares bedömningar bli mer likvärdig. Sedan våren 2016 bedrivs vid Centrum för språk- och litteraturdidaktik (CSL) ett forskningsprojekt om bedömarträning.
Engelskt svenskt lexikon gratis

Likvardig bedomning socialisationsprocess arv och miljö
solidmakarna support
boende seychellerna
region gävleborg journalutlämning
sthlm hem
john cleese youtube
fystest ordningsvaktsutbildning

Läraren riskerar också att influeras av elevernas person i sin bedömning av examinationer eller när hen sätter slutbetyg. I allt detta står läraren 

Vi fokuserar i första hand på grundskolan och gymnasieskolan, med särskild  Med utgångspunkt i området ”likvärdig bedömning” och i Specialpedagogiska myndighetens och Skolverkets nya film om likvärdig  Anders Jönsson: Likvärdig bedömning och nationella prov. Posted by Skola Samhälle on måndag, september 26, 2011 · 5 Comments. Den senaste tiden har  Uppsatser om LIKVäRDIG BEDöMNING. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser,  Hur skapar du förutsättningar för en rättvis och mer likvärdig bedömning?